Polyquaternium-10

  • Polyquaternium-10

    Polyquaternium-10

    Polyquaternium-10 là một muối amoni bậc bốn cao phân tử của hydroxyetyl ​​xenluloza. Nó là một chất chống tĩnh điện, tạo màng và cố định. Nó là thành phần được sử dụng rộng rãi trong tất cả các sản phẩm dưỡng tóc. Polyquaternium-10 được phân loại là chất chống tĩnh điện và chất tạo màng.